Dokumenty

Soukromé osoby

 • kopie občanského průkazu

Cizinci

 • kopie pasu s platným vízem, adresou pobytu v ČR
 •  musí mít přiděleno rodné číslo

Firmy (právnické osoby)

 • kopie občanského průkazu jednatele společnosti
 • originál nebo ověřena kopie výpisu z obchodního rejstříku

Živnostníci

 • kopie občanského průkazu
 • originál nebo ověřená kopie živnostenského listu

Přihlášení nového vozidla

 • velký technický průkaz
 • faktura popř. leasingová smlouva
 • zelená karta od povinného ručení

Přihlášení ojetého vozidla

 • velký technický průkaz
 • malý technický průkaz
 • zelená karta od povinného ručení
 • registrační značky v případě, že se jedná o převod do jiného okresu
 • kupní popř. leasingová smlouva (kupní smlouva není potřeba v případě, že je již vozidlo na Vás odhlášeno)
 • evidenční kontrola z STK

Odhlášení vozidla

 • velký technický průkaz
 • malý technický průkaz
 • údaje o novém majiteli (kupní smlouva, kopie občanského průkazu apod.)

Přihlášení vozidla dovezeného ze zahraničí

 • velký technický průkaz od vozidla ze země, odkud bylo dovezeno
 • kupní smlouva popř. leasingová smlouva
 • zelená karta od povinného ručení v ČR
 • protokol z STK o technické prohlídce před schválením technické způsobilosti, emisní protokol
 • evidenční kontrola z STK

Změny v technickém průkazu (adresa, ukončení leasingu, montáž TZ atd.)

 • velký a malý technický průkaz + dokumentace dle typu změn